top of page
Anchor 1
Conference

De Viking

Voor gemeente Deventer

Door wijzigingen van funderingsgegevens, contractvorm en wederzijdse verwachtingen in GOTIK verkeerde het project in een impasse. Op basis van IPMA ‘s Project Excellence Baseline is een leertraject projectmanagement doorlopen met alle deelnemers. Mede door deze tussenevaluatie inclusief risico-  en werksessies werd de samenwerking hersteld tussen gemeente, architect en aannemer om het project in 2020 succesvol af te ronden.

bottom of page