top of page

Diensten

  • Nap Consultancy doorgrondt snel de situatie in uw project of organisatie.

  • We beschouwen hierbij het evenwicht tussen kwalitatieve en kwantitatieve vaardigheden, van mens & cultuur, tools en middelen.

  • We staan u bij  met visie, strategie, implementaties en hands-on uitvoering.

edit confrence eelco.jpg
Charlie_edited.png

Charlie

Welke aspecten maken uw project een succes of een (tijdelijk) probleem?

Met onze methode ‘Charlie’ evalueren we uw project tussentijds om het bij te stellen, en evalueren we uw project aan het einde om lessen uit te kunnen trekken voor volgende projecten.

Projectmanagement

Heeft u voldoende focus op wat uw opdrachtgever en stakeholders willen en wensen? Wat ze eisen en welke resultaten ze verwachten?

Wij helpen u dit te organiseren en de juiste tools in te zetten.

#3 DUKA6724 (1) Denim 2.jpeg
Stenen + pen 2.jpg

Contractmanagement

Is uw contract een basis voor samenwerking of de bron van conflicten?

Nap Consultancy brengt het contract terug naar de oorsprong waarvoor het bedoeld is, het vastleggen hoe opdrachtgever en opdrachtnemer samen een project realiseren. We helpen u met het samenstellen en beheersen van het contract, zowel van opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde.

Inkoopmanagement

Leidt uw aanbesteding tot de ideale opdrachtnemer waarmee uw project een succes wordt? Wij begeleiden u bij inkoopprocessen en aanbestedingen om u risico ’s tot een minimum te beperken en de juiste partner(s) te selecteren en projecten te gunnen.

Stenen 3.jpg
Veren 1.jpg

Tendermanagement

Wilt u een aanbesteding winnen? Met ons motto ‘winnen is een keuze’ begeleiden wij aannemers al vóór de start van de aanbesteding om een winnende strategie te bepalen. We nemen uw tenderteam mee in de uitwerking van de strategie en het samenstellen van de kwaliteitsdocumenten die de opdrachtgever maximaal haalbare meerwaarde biedt.

We trainen uw sleutelfunctionarissen die hun meerwaarde tonen in de interviews. 

Wingedrag

Werken uw teams effectief samen? Verlopen uw informatiestromen stroef?

Met de methode ‘wingedrag’ halen we de blokkades op voor vertrouwen en effectief samenwerken in de teams. We nemen uw organisatie en medewerkers mee in een leertraject van ‘het moeten’ naar ‘het willen’.

We combineren de inhoud van het werk met houding en gedrag van medewerkers om effectief samen te werken. Dit leidt tot succes van uw organisatie in operaties en tenders, lager ziekteverzuim en een sterkere band van uw mensen met de organisatie.

Stenen 1.jpg
bottom of page